10 razloga zašto je bolje trenirati napolju nego unutra

Kada govorimo o tome šta je bolje i zašto, uvek se može naići na bar dve suprotne strane, ZA i PROTIV. Bezbroj je naučnih radova koji dokazuju kako je neka vežba dobra iz x razloga [...]